קישורים לאתרים נבחרים

אתרי אולטרהסאונד ופרינטולוגיה

TheFetus.net
http://TheFetus.net

החברה הישראלית לאולטרהסאונד במיילדות וגינקולוגיה  

החברה הבינלאומית לאולטרהסאונד במיילדות וגינקולוגיה 

fetal medicine foundation

Sonoworld

OMIM - On Line Mendelian  Inheritance in Man
 
Obstetric Ultrasound

 
פרינטולוגיה, מחשבוני NT ועוד
 
מחשבוני הריון : סיכון לתסמונת DOWN ועוד.

אחרים

MD consult


PubMed

UpToDate


פקולטה לרפואה , טכניון, חיפה

האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה


חברות מכשור אולטרהסאונד

סימנס

GE

מדיסון

טושיבה


עיתונות רפואית (אולטרהסאונד ופרינטולוגיה)

 The white Journal: UOG

Journal of Clinical Ultrasound

Journal of Perinatology

Journal of Perinatal Medicine

Journal of Ultrasound in Medicine

Ultrasound in Medicine and Biology

Journal of Prenatal Medicine

Clinics in Perinatology


Comments